Fasiliteter

Oppdal Hestesportsklubb har hovedbase i Prestmoen Ridesenter. Ridesenterets fasiliteter består blant annet av ulike ridebaner, to staller, luftegårder og en langstrakt turløype.

NYSTALLEN

Nystallen ble oppsatt høsten 2010 og drives av klubben. Stallen rommer 16 bokser, vaskespilt, WC og salrom. Her finner du både rideskoleponnier og privathester. Nystallen ligger ved siden av ridehallen, der det tidligere var parkeringsplass.

GAMLESTALLEN

Gamlestallen drives av Louise Almlund. Hun leier alle boksene, og der har hun sine egne hester og ponnier, samt de hestene hun har i tilridning. Gamlestallen har 12 bokser og salkammer.

DRESSURBANEN

Dressurbanen er en utebane på 20 x 60 m. Banen har sandbunn og ligger vedsiden av sprangbanen.

SPRANGBANEN

Sprangbanen måler omlag 70 x 90 m. Banen har en bunn bestående av sand og grus.

RIDEHALLEN

Ridehallen har både tribune og ridebane, der banen måler 20 x 60 m. Tidligere målte banen 20 x 40 m da det var oppsatt bokser i den borterste enden, men disse er nå fjernet. Ridebanen har sandbunn.

LUFTEGÅRDENE

Det finnes 16 luftegårder på ridesenteret. 2 av dem disponeres av OHSKs skoleponner, 6 av privathester og 6 av Louise Almlund. Alle har grusbunn og er inngjerdet med plankegjerder og strømtråd.

TERRENGLØYPA

Terrengløypene strekker seg rundt ridesenteret og varierer mellom myk sandbunn og skogssti. Den har også et godt utvalg av feltritthinder i forskjellig vanskegrad. Det er alltid mulig å ri utenom hindrene.