Priser

Medlemskontigent:

Familie

500

Familiemedlemskap 

Senior

450

Seniormedlemskap 

Senior

400

Seniormedlemskap 

Stallplass:

1 natt

250

Inkl. Flis

1 natt – medlemmer

200

For medlemmer, inkl. Flis

Baneleie:

Medlemmer

100

Pris pr. gang for medlemmer

Ikke medlemmer

200

Pris pr. gang for ikke medlem

Pris pr. mnd

500

Pris leie pr mnd.