Styret

Anne Nygårdshaug

Anne Nygårdshaug
Styreleder

Telefon: 90597073
anne_nyg@hotmail.com

Ingunn Bakke Vognild

Ingunn Bakke Vognild
Nestleder

Telefon: 90056232
ingunn@oppdal-hytteutleie.no

Kirsti Gulaker

Kirsti Gulaker
Kasserer

Telefon: 98623941
kirsti_1@hotmail.com

Madeleine Fastegård

Madeleine Fastegård
Sekretær

Telefon: 99269719
madeleine.fastegard@gmail.com

Per Grøseth

Per Grøseth
Styremedlem

Telefon: 95234690
pgroeseth@online.no

Paul Arne Nøstberg

Paul Arne Nøstberg
Styremedlem

Telefon: 97779877
paul.arne.nostberg@oppdal.com

Hege M. Voll

Hege M. Voll
Vara

Telefon: 99299482
hege.voll@hotmail.com

Randi Siri Fjærli

Randi Siri Fjærli
Vara

Telefon: 48204991
rafja@online.no